22/02/2021 | 63

Nhà cầm quyền cộng sản sẽ đưa 12 đến 14 uỷ viên bộ chính trị và ban bí thư vào Quốc hội

Nhà cầm quyền cộng sản sẽ đưa 12 đến 14 uỷ viên bộ chính trị và ban bí thư vào Quốc hội

Quốc hội- Nguồn hình báo điện tử đảng Cộng sản Việt Nam

Tin Vietnam.- Báo Vietnamnet ngày 22 tháng 2 năm 2021 loan tin, theo kế hoạch, nhà cầm quyền Cộng sản sẽ đưa 12 đến 14 người là Uỷ viên bộ Chính trị, và ban Bí thư Trung ương đảng Cộng sản vào Quốc hội khoá 15. Hiện tại, số lượng Uỷ viên bộ Chính trị và ban Bí thư Trung ương đảng Cộng sản khoá 13 là 23 người, trong đó, có một số người vừa là Uỷ viên bộ Chính trị vừa là thành viên trong ban Bí thư Trung ương đảng Cộng sản như ông Nguyễn Phú Trọng.

Số lượng các đại biểu Quốc hội Cộng sản khoá 15 sẽ được nhà cầm quyền chia chác như sau: số Uỷ viên ban Chấp hành Trung ương Cộng sản sẽ có 95 người tương đương 14% số ghế trong quốc hội; số lượng các viên chức Cộng sản ở cơ quan cấp trung ương sẽ là 207 đại biểu tương đương 41.4%; còn số lượng các viên chức ở cấp địa phương là 293 đại biểu tương đương 58.6%. Như vậy, tổng số đại biểu Quốc hội Cộng sản khoá 15 nhiệm kỳ 2021 đến 2026 là 500 đại biểu.

Với cơ cấu chia chác như trên thì 100% các đại biểu đều là viên chức đảng viên Cộng sản, hoàn toàn không thấy chỗ cho bất kỳ một người dân nào không phải là đảng viên như tuyên bố vừa qua của bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội Cộng sản là để cho 25 đến 50 ghế người ngoài đảng là đại biểu quốc hội khoá 15.

An Nhiên