17/12/2021 | 57

Nhà cầm quyền cộng sản “nhắc nhở” các đảng viên cài cắm ở ngoại quốc phải vững vàng

Nhà cầm quyền cộng sản “nhắc nhở” các đảng viên cài cắm ở ngoại quốc phải vững vàng

Tin Vietnam.- Báo Vietnamnet ngày 16 tháng 12 năm 2021 loan tin, tại Hội nghị về công tác xây dựng đảng và công tác đảng Cộng sản ở ngoại quốc, ông Võ Văn Thưởng, Thường trực Bí thư Cộng sản yêu cầu các đảng viên ở ngoại quốc phải kiên định lý tưởng cách mạng, phải nâng cao “tự miễn dịch”, tự đề kháng cao, phải vững vàng để không bị tác động từ các âm mưu, thủ đoạn của các tổ chức, cá nhân.

Các đảng viên Cộng sản ở ngoại quốc phải là chiến sĩ đi đầu trong việc tuyên truyền, và vận động người Việt ở hải ngoại tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của nhà cầm quyền, thấy rõ quan điểm của thế lực thù địch. Còn nhân viên ngoại giao phải có trình độ, hội đủ tố chất “vừa hồng vừa chuyên”, không để tự diễn biến, tự chuyển hoá. Phải đổi mới chất lượng sinh hoạt ở cấp uỷ, cấp chi bộ đúng quy tắc của nhà cầm quyền dù đang ở ngoại quốc.

Ông Thưởng khẳng định, các tổ chức đảng Cộng sản đang cài cắm ở ngoại quốc là bộ phận không thể tách rời của hệ thống đảng Cộng sản trong nước. Nhà cầm quyền đã phong cho các Đại sứ ở ngoại quốc làm Bí thư đảng uỷ là để tạo điều kiện thuận lợi cho việc lãnh đạo,  thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Ông Thưởng nhắc nhở các Đại sứ phải đúng vai, thuộc bài, không được nặng công tác chuyên môn, nhẹ công tác đảng, không được để các đảng viên ra ngoại quốc mà không sinh hoạt đảng. Và phải lôi kéo, dụ dỗ những người Việt ở ngoại quốc tham gia vào đảng Cộng sản, nhằm phát triển đảng viên mới.

An Nhiên