02/03/2021 | 8

Nhà cầm quyền cộng sản dành 25 đến đến 50 ghế trong Quốc Hội cho người không phải là đảng viên ứng cử

Nhà cầm quyền cộng sản dành 25 đến đến 50 ghế trong Quốc Hội cho người không phải là đảng viên ứng cử

Hầu A Lềnh- Nguồn hình Quang Vinh, Zing

Tin Vietnam.- Trang Zing ngày 2 tháng 3 năm 2021 loan tin, ông Hầu A Lềnh, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc cộng sản Việt Nam tuyên bố, nhà cầm quyền sẽ để dành cho 25 đến 50 người dân không phải là đảng viên tương đương với 5% đến 10% số ghế đại biểu Quốc hội cho người tự ứng cử. Với số lượng này, ông Lềnh cho rằng nhà cầm quyền đã mở cửa thoải mái cho người dân tham gia ứng cử.

Theo ông Lềnh, sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, đã có hơn 7% người dân không phải là đảng viên cộng sản tự ứng cử. Ngoài vấn đề tuyên bố để cho người dân tự ứng cử, trang Zing còn cho biết, một số địa phương trong thời gian qua đã đề nghị nhà cầm quyền tăng số lượng đại biểu ở cấp địa phương thật sự, và giảm số lượng đại biểu ở cấp Trung ương nhưng được gửi về địa phương để chiếm ghế.

Trước đề nghị này, ông Lềnh không đồng ý và giải thích là trong lần hiệp thương thứ nhất vừa qua, có 48/63 tỉnh, thành đã đồng ý, chỉ có một số địa phương mới đề nghị giảm lượng đại biểu cộng sản ở cấp Trung ương gửi về địa phương.

An Nhiên