09/06/2022 | 52

Nhà cầm quyền Cộng sản đã chi hơn 351,000 tỷ đồng cho việc chống dịch COVID-19

Nhà cầm quyền Cộng sản đã chi hơn 351,000 tỷ đồng cho việc chống dịch COVID-19

Ảnh: Báo Tin Tức

Tin Vietnam.- Báo Tuổi trẻ ngày 9 tháng 6 năm 2022 loan tin, Kiểm toán Nhà nước Cộng sản cho biết, nhà cầm quyền đã chi 351,170 tỷ đồng cho việc chống dịch Covid-19 trong 2 năm 2020 và 2021. Tính đến nay, Việt Nam đã trải qua 4 đợt bùng phát dịch, nhà cầm quyền đã huy động rất nhiều nguồn lực để chống dịch.

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, nhà cầm quyền đã huy động khoảng 376,000 tỷ đồng, và dùng ngân sách hỗ trợ các địa phương khoảng 142,017.3 tấn gạo. Số tiền chi ra là 351,170 tỷ đồng.

Trong đó, vào năm 2020, nhà cầm quyền giảm thu từ các gói hỗ trợ chính sách thuế là 111,000 tỷ đồng, còn năm 2021 là khoảng 72,100 tỷ đồng. Miễn 63.3 tỷ đồng thuế nhập cảng các mặt hàng phục vụ chống dịch; hỗ trợ từ lĩnh vực hải quan không thu là 201 tỷ đồng. Giảm lãi suất cho vay là 57,724 tỷ đồng.

Đối với an sinh xã hội và phục hồi kinh tế năm 2020, nhà cầm quyền dùng 14,023 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch; năm 2021 hỗ trợ người dân 13,964,6 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt là 6,210 tỷ đồng.

Ngoài ra, nhà cầm quyền còn hỗ trợ từ nguồn dư của Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho 12,686,602 công nhân với số tiền 30,834,6 tỷ đồng.

An Nhiên