09/03/2018 | 1

Nhà báo Phạm Đoan Trang bị an ninh CSVN bắt giữ ở Hà Nội

Theo một nguồn tin từ mạng xã hội Facebook, ông Cường, một thành viên nhóm bảo vệ môi trường Green Trees, người đã thuê phòng trọ giúp bà Đoan Trang ở Hà Nội, thông báo đã mất liên lạc với bà. Một nhóm nhà hoạt động được cắt cử bảo vệ bà đến phòng trọ thì thấy có an ninh mặc thường phục canh gác. Họ ghi nhận nhà báo Đoan Trang bị bắt giữ trong ngày thế giới kỷ niệm việc phụ nữ đấu tranh đòi quyền bình đẳng.