17/10/2018 | 0

Nhà báo Bạch Hoàn: …Phản ứng trước sự trịch thượng của vợ chồng Mỹ Linh

Nhà báo Bạch Hoàn: …Phản ứng trước sự trịch thượng của vợ chồng Mỹ Linh

Có một loạt các fbker cùng lên tiếng bảo vệ Mỹ Linh (ML) đang lập luận rằng cô ấy là nghệ sĩ nên có quyền có góc nhìn của nghệ sĩ. Phản đối điều đó là phản dân chủ. Tôi định thôi không nói nữa, nhưng vì người ủng hộ ML chữa cháy bằng xăng nên tôi thấy có vài điều cần minh định.
1. ML có quyền đưa quan điểm nghệ sĩ của cô ấy. Điều này đúng. Nhưng người khác có quyền chê trách sự vô cảm không thể phủ nhận của cô ấy. Và người khác có quyền đưa quan điểm về nghệ thuật của họ, có quyền phản đối quan điểm nghệ thuật của ML.

  1. ML có quyền ủng hộ xây nhà hát. Nhưng cô ấy không có quyền nói rằng “Ai cho phép các bạn cái quyền phán xét ấy”. Quyền ấy là quyền con người, không cần ai cho phép cả. ML coi thường quyền con người, tư duy nô lệ, thái độ lại trịch thượng, thì ML bị phản ứng là đúng.
  2. Người tử tế không biến đất rừng phòng hộ thành biệt phủ cho riêng mình.

Hãy nhìn câu chuyện này ở một bối cảnh lớn hơn, đó là thái độ sống của người nghệ sĩ, trách nhiệm của họ với hiện tình đất nước. Họ đã sống quá thờ ơ và vô cảm. Họ đã dẫn dắt nhiều thế hệ trẻ sống vô trách nhiệm giống mình. Hãy nhìn xa hơn, hãy nghĩ lớn hơn, có như thế mới hiểu được lý do nhiều người phản ứng trước sự trịch thượng của vợ chồng ML.

Bạn không bao giờ có thể biết đại dương bao la đến nhường nào khi tầm mắt của bạn chỉ giới hạn ở vũng trâu đằm.

Bạch Hoàn

Nguồn: FB Việt Tân

(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả)