Nhà ăn 0 đồng của nhóm từ thiện

Một nhóm từ thiện tại Việt Nam đã mở một số quán ăn 0 đồng và không nhận tiền ủng hộ. Phóng viên SBTN ghi nhận sau đây: