Nhật báo Orange County Register ủng hộ Janet Nguyễn vào chức vụ dân biểu tiểu bang, địa hạt 72

Nhật báo Orange County Register ủng hộ Janet Nguyễn vào chức vụ dân biểu tiểu bang, địa hạt 72

Một trong những sự ủng hộ có ảnh hưởng lớn nhất tại Quận Cam đã lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ của họ trong cuộc tranh cử cho chức vụ Dân Biểu Tiểu Bang, Điạ Hạt 72.

Vào hôm thứ Sáu (ngày 18 tháng 9), nhật báo Orange County Register đã công bố sự ủng hộ của họ đối với cựu Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn. Bài báo đoạn viết có đoạn viết “Về việc tranh cử, chúng tôi ủng hộ Janet Nguyễn.

Thông điệp của Janet Nguyễn rất rõ ràng và đơn giản: Thủ Phủ Sacramento đang đưa tiểu bang đi sai hướng qua các việc đánh thuế các tiểu thương và tầng lớp trung lưu. Là một người mẹ của hai đứa con đang tuổi đi học, bà ấy muốn trở thành tiếng nói cho việc hoạch định chính sách chung và đảo ngược hướng đi có hại đó. Đó là chính sách hợp lý cho nhà lập pháp mà California rất cần”.

Nhật báo Orange County Register còn viết rằng “Sự thúc đẩy của bà  Janet Nguyễn khi tham gia cuộc tranh cử là hệ quả của Dự Luật Quốc Hội số 5 (AB5), là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy bà ấy tích cực đấu tranh cho tự do của người lao động và cơ hội kinh tế cho người dân California. ” (BBT)

Cùng chuyên mục