08/02/2018 | 3

Nhạc sĩ Việt Khang cùng anh em SBTN thăm mộ cố nhạc sĩ Việt Dzũng

Nơi đầu tiên và cũng là người đầu tiên nhạc sĩ Việt Khang muốn gặp khi đến Hoa Kỳ chính là cố nhạc sĩ Việt Dzũng. Xin mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh và tâm tình của nhạc sĩ Việt Khang trước mộ của cố nhạc sĩ Việt Dzũng.