28/04/2022 | 49

Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu an ninh nội địa phát triển biện pháp ngăn chặn âm mưu của thế lực thù địch

Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu an ninh nội địa phát triển biện pháp ngăn chặn âm mưu của thế lực thù địch

Nguyễn Xuân Phúc và an ninh nội địa- Nguồn hình VOV

Tin Vietnam.- Đài VOV loan tin, chiều 27 tháng 4 năm 2022, trong buổi làm việc với cơ quan An ninh nội địa Cộng sản, ông Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước Cộng sản đã yêu cầu cơ quan này phải nắm chắc tình hình, chủ động phát triển các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” của thế lực thù địch, phản động trong thời gian tới.

Cơ quan An ninh nội địa phải tham mưu để giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp, khiếu kiện; vận động người dân, đồng bào dân tộc thiểu số, các chức sắc, tín đồ tôn giáo phải tin theo nhà cầm quyền, đồng thời ngăn chặn, đấu tranh với những tôn giáo mà nhà cầm quyền gọi là tà đạo. Phải “đánh địch từ trung tâm địch”, nắm tình hình, tham mưu giải quyết các vấn đề phức tạp từ trong “trứng nước”, để không hình thành các điểm nóng.

Báo cáo với ông Phúc, người đứng đầu An ninh nội địa Cộng sản nói rằng, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến mới, phức tạp, khó lường, thì các thế lực thù địch, phản động đã gia tăng hoạt động chống phá nhà cầm quyền với nhiều thủ đoạn mới, tinh vi, xảo quyệt và nguy hiểm hơn.

Tình hình an ninh nội địa đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng cơ quan An ninh nội địa Cộng sản luôn đổi mới tư duy, biện pháp, mưu trí, sáng tạo trong việc đánh thế lực thù địch để duy trì sự tồn tại của đảng.

An Nhiên