Nguyện ước Đinh Dậu của Hoà Thượng Thích Không Tánh

Nguyện ước đầu xuân Đinh Dậu 2017 này của Hòa thượng Thích Không Tánh, là dù trong tình cảnh vắng đi rồi cảnh chùa Liên Trì ngày cũ để có thể mời gọi mọi người cùng đến sẻ chia, nhưng Hòa thượng tin rằng vạn sự tùy duyên. Rồi đây Hòa thượng lại tiếp tục những chuyến từ thiện ngược xuôi, sẻ chia với đồng bào nghèo khó, với những phận đời oan khuất…