11/09/2019 | 2

Nguyễn Thị Kim Ngân muốn sửa luật để “thanh niên biết phải làm gì cho tổ quốc”

Nguyễn Thị Kim Ngân muốn sửa luật để “thanh niên biết phải làm gì cho tổ quốc”

Ảnh: Thanh Niên

Tin Vietnam.- Báo Thanh niên loan tin, tại phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cộng sản Việt Nam ngày 10 tháng 9 năm 2019, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, chủ tịch quốc hội đã yêu cầu những người soạn luật khi sửa đổi luật Thanh Niên thì phải làm sao để thanh niên đọc xong thấy được trách nhiệm, nghĩa vụ của mình.

Bà cho rằng luật được sửa đổi phải làm sao để thanh niên khi đọc vào là phải thấy được bản thân họ phải làm gì cho tổ quốc. Cũng đồng ý với việc cần phải sửa luật Thanh Niên, ông Nguyễn Khắc Định, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật cho rằng, luật sửa đổi mới phải tháo gỡ được những ràng buộc đang kìm hãm sự phát triển của thanh niên, khắc phục được cái yếu của thanh niên hiện nay Ông Định đề nghị, phải nghiên cứu để tăng độ tuổi thanh niên lên 35 hoặc 40 tuổi, vì ông cho rằng thanh niên mà ở độ tuổi 30 là quá thấp.

Ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, công nghệ- Môi trường Quốc hội cho biết, dự thảo luật chưa xác định được thanh niên là ai cả. Thanh niên phải là đối tượng để giao trách nhiệm là chính. Thanh niên phải là những người tự tạo ra công ăn việc làm, chứ không phải những người như ông tạo ra công ăn việc làm cho thanh niên.

An Nhiên

Cùng chuyên mục