21/01/2015 | 1

Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục củng cố vây cánh

Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục củng cố vây cánh

Trước đó, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Bằng là quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự, và hỗ trợ tư pháp hay Tổng cục 8 Bộ Công an. Tướng Cao Ngọc Oánh, Tổng cục trưởng Tổng cục 8 đã nghỉ hưu từ ngày 1 tháng 11 năm 2014.

Trong thời gian giữ chức tổng cục trưởng của ông Oánh đã xảy ra rất nhiều việc xôn xao dư luận như phạm nhân chết trong tù, buôn bán và xử dụng ma túy.

Vừa qua, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam đã ký các quyết định thay thế một số cán bộ lãnh đạo quan trọng trong Bộ Công an. Ông đã điều động Trung tướng Nguyễn Chí Thành, Tổng cục trưởng Tổng cục an ninh I, đến nhận công tác và giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an.

Trước đây, Bộ Công an có 2 Tổng cục An ninh là Tổng cục An ninh I (an ninh đối ngoại) và Tổng cục An ninh II (an ninh nội địa ). Tuy nhiên mới đây, 2 Tổng cục An ninh này đã được sát nhập lại thành một Tổng cục, gọi là chung là Tổng cục An ninh. Trung tướng Thành sẽ về nhận nhiệm vụ Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh vừa sát nhập này.

Ông cũng điều động Trung tướng Trần Bá Thiều là Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng Lực lượng Công an lên giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an và Trung tướng Phan Văn Vĩnh là Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, được điều động giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát.

Như vậy chỉ trong một thời gian ngắn, ông Nguyễn Tấn Dũng đã liên tục bổ nhiệm các nhân vật thân tín vào các vị trí quan trong của Bộ Công An, để củng cố vây cánh quyền lực.

Tuấn Long / SBTN