22/03/2016 | 0

Nguyễn Tấn Dũng thừa nhận công nợ Việt Nam tăng quá mức ấn định

Nguyễn Tấn Dũng thừa nhận công nợ Việt Nam tăng quá mức ấn định

Phúc trình về công việc đã được thực hiện trong nhiệm kỳ từ năm 2011 đến 2016 tại kỳ họp lần thứ 11 của quốc hội, thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng thừa nhận công nợ của Việt Nam đã tăng rất nhanh, và đang bị đặt trước áp lực nặng nề phải thanh toán đúng kỳ hạn.

Tuyên bố tại cuộc họp diễn ra ở Hà Nội, ông Nguyễn Tấn Dũng xác nhận rằng, việc thực hiện một số dự án và sử dụng tiền vay không đạt hiệu quả. Tân Hoa Xã dẫn phúc trình này nói rằng, tỉ lệ nợ công tính trên tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam tính đến cuối năm ngoái là 62.2%. Thống kê trước đó cho thấy, con số này là 54.2% tính đến cuối năm 2013.

Bản phúc trình được ông Nguyễn Tấn Dũng trình bày tại cuộc họp cũng nói rằng, tỉ lệ công nợ được quốc hội quy định không được phép vượt quá 62% đến cuối năm 2015. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, tỉ lệ công nợ của Việt Nam đã vượt 0.2% mức ấn định. Ông Phan Trung Lý, chủ tịch Uỷ ban Pháp luật của quốc hội Cộng sản Việt Nam hôm nay cho rằng, cần thiết phải có phúc trình nhận định rõ ràng về công nợ, cũng như trách nhiệm của chính phủ trong việc điều hành và quản trị guồng máy nhà nước, dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng công nợ như đã kể trên.

Song Châu / SBTN