23/01/2016 | 0

Nguyễn Tấn Dũng được xác nhận rút tên khỏi danh sách ứng cử

Nguyễn Tấn Dũng được xác nhận rút tên khỏi danh sách ứng cử

Ông Trung cho hay, ban chấp hành trung ương giới thiệu thêm 5 ủy viên quá tuổi, trong đó có tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, ở lại để mang tính chất kế thừa, giữ vững ổn định chính trị, và đặc biệt là giữ đoàn kết thống nhất trong Đảng. Việc ông Nguyễn Tấn Dũng xin rút không tái cử và được đồng ý qua việc bỏ phiếu kín.

Những điều này phù hợp với những đồn đoán trước Đại hội Đảng XII cho rằng, kỳ này Bộ Chính trị sẽ loại ông Nguyễn Tấn Dũng và đề cử ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục làm Tổng Bí thư khoá XII.

Cùng ngày, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cũng lần đầu tiên cho biết Tổng bí thư lần này có thể kiêm nhiệm Chủ tịch nước, hoặc Thủ tướng. Tuy nhiên việc này thì tùy thuộc vào sự phân công trong Đảng, của Ban chấp hành Trung ương, không có quy định cứng. Khi Đảng phân công, Quốc hội sẽ bầu trên cơ sở giới thiệu.

Theo dự kiến Ban Chấp hành Trung ương mới sẽ được bầu vào ngày 26/01. Ban chấp hành này vào ngày 27/01 sẽ bầu lại Bộ Chính trị, rồi từ Bộ Chính trị chọn ra Tổng bí thư đảng. Tên của vị tân Tổng bí thư cộng sản này sẽ được công bố vào ngày kết thúc Đại hội 28 tháng Giêng.

Thanh Lan / SBTN