09/01/2015 | 1

Nguyễn Tấn Dũng điều động nhân sự nhằm tăng cường quyền lực

Nguyễn Tấn Dũng điều động nhân sự nhằm tăng cường quyền lực

Theo Quyết định số 2425/QĐ-TTg, ông Dũng điều động Trung tướng Nguyễn Chí Thành, Tổng cục trưởng Tổng cục an ninh I, đến nhận công tác và giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Trước đây, Bộ Công an có 2 Tổng cục An ninh là Tổng cục An ninh I (an ninh đối ngoại) và Tổng cục An ninh II (an ninh nội địa ).

Tuy nhiên mới đây, 2 Tổng cục An ninh này đã được sát nhập lại thành một Tổng cục, gọi là chung là Tổng cục An ninh. Trung tướng Thành sẽ về nhận nhiệm vụ Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh vừa sát nhập này.

Theo Quyết định số 2426/QĐ-TTg, ông Dũng điều động Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân, đến nhận công tác và giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Bộ Công an.

Theo Quyết định số 2427/QĐ-TTg, ông Dũng điều động Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, đến nhận công tác và giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an.

Theo Quyết định số 12/QĐ-TTg, ông Dũng điều động ông Nguyễn Quốc Cường, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hoa kỳ, trở lại giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Với sự thay đổi này, những nhân vật thân cận được bổ nhiệm để tăng cường quyền lực cho phe Nguyễn Tấn Dũng, và trấn áp phe bất đồng chính kiến trong nước, nhằm đảm bảo cho đại hội toàn quốc của đảng cộng sản sắp diễn ra.

Ngô Đồng / SBTN