17/05/2021 | 13

Nguyễn Phú Trọng viết bài khẳng định: bầu cử ở các quốc gia tư bản không thể thay đổi được các thế lực thống trị

Nguyễn Phú Trọng viết bài khẳng định: bầu cử ở các quốc gia tư bản không thể thay đổi được các thế lực thống trị

Nguyễn Phú Trọng- Nguồn hình Đậu Tiến Đạt, Thanh niên

Tin Vietnam.- Báo Thanh niên ngày 16 tháng 5 năm 2021 loan tải bài viết của ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư đảng Cộng sản nhân dịp sắp diễn ra vở kịch bầu cử giả hiệu ở Việt Nam. Nội dung bài viết của ông Trọng là khen chủ nghĩa xã hội và chê bai chủ nghĩa tư bản.

Ông Trọng cho rằng, chủ nghĩa tư bản mà các quốc gia phương Tây quảng bá, áp đặt lên toàn thế giới không hề bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Hệ thống quyền lực chủ yếu thuộc về nhóm thiểu số giàu có, chỉ khoảng 1% dân số, nhưng 1% này lại chiếm phần lớn của cải, tư liệu sản xuất. Đây là nguyên nhân dẫn đến phong trào “99 chống lại 1” diễn ra ở Hoa Kỳ năm 2011. Nên dân chủ ở các nước tư bản là hình thức, trống rỗng vì quyền lực đồng tiền đã lấn át, chi phối quyền lực của nhân dân.

Trái ngược với chủ nghĩa tư bản, là chủ nghĩa xã hội. Theo ông Trọng, khi Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ, các thế lực chống cộng, cơ hội chính trị đã hí hửng, vui mừng, thừa cơ lấn tới xuyên tạc, chống phá khiến nhiều người bi quan, dao động kể cả những người trong hàng ngũ của đảng. Tuy nhiên, đến nay nhà cầm quyền đã lãnh đạo Việt Nam đạt được nhiều thành tựu toàn diện trong xã hội, mặc dù các thế lực thù địch thường xuyên chống phá. Thí dụ như tổng số tiền thu được từ xuất, nhập cảng năm 2020 là trên 540 tỷ Mỹ kim, 70% dân số sử dụng internet.

An Nhiên