16/08/2021 | 17

Nguyễn Phú Trọng vẫn yêu cầu phải chống âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch trong mùa dịch

Nguyễn Phú Trọng vẫn yêu cầu phải chống âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch trong mùa dịch

Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị- Nguồn hình Vietnamnet

Tin Vietnam.- Báo Vietnamnet loan tin, ngày 16 tháng 8 năm 2021, nhà cầm quyền Cộng sản tổ chức “Hội nghị trực tuyến toàn quốc phát triển chương trình hành động của Mặt trận tổ quốc Cộng sản và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết đại hội 13”.

Tại đây, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư đảng Cộng sản yêu cầu Mặt trận tổ quốc phải bảo vệ nền tảng của đảng Cộng sản trong việc phòng chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Phải kiên quyết đấu tranh bác bỏ quan điểm sai trái, phản động, cơ hội chính trị, tư tưởng thù địch. Đồng thời phải tăng cường tuyên truyền, mị dân về âm mưu thâm độc của thế lực thù địch xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc quan điểm, đường lối, chính sách của nhà cầm quyền để phá hoại khối đại đoàn kết.

Nói về dịch Covid-19 đang ngày càng nghiêm trọng, ông Trọng nói nhà cầm quyền cần đoàn kết hơn nữa để phải dập được dịch. Chứ không đưa ra bất kỳ kế hoạch hay chính sách gì để dập dịch cũng như an dân.

Theo thông tin của bộ Y tế Cộng sản, tính đến hôm nay, Việt Nam đã có 270,986 người nhiễm dịch, riêng Sài Gòn là 149,286 người. Số lượng người tử vong không được ngành Y tế Cộng sản công khai rõ ràng. Nhưng thông tin từ các nhóm hỗ trợ mai táng mùa dịch cho biết, hiện nhà cầm quyền tại Sài Gòn không cho họ bỏ thi thể bệnh nhân mất tại nhà vào quan tài nữa, mà chỉ bỏ vào trong túi để quân đội mang về kho lạnh cất. Nguyên nhân là do các trung tâm hoả táng tại thành phố đã quá công xuất, còn các bệnh viện thì không thể tiếp nhận thêm bệnh nhân.

Trước tình hình này, ông Trọng không hề nhắc đến, ngược lại vẫn chi một khoản tiền lớn nuôi đội ngũ dư luận viên để chửi bới, đánh phá các thông tin sự thật trên mạng xã hội.

An Nhiên