31/01/2021 | 7

Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc ở lại ban chấp hành trung ương, tình trạng nhân quyền Việt Nam khó được cải thiện 

Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc ở lại ban chấp hành trung ương, tình trạng nhân quyền Việt Nam khó được cải thiện 

Bỏ phiếu cho nhân sự ban chấp hành trung ương khoá 13 ngày 30_01 (ngaynay.vn)

Tin từ Hà Nội: Dân chủ và hồ sơ nhân quyền của cộng sản Việt Nam sẽ khó được cải thiện trong 5 năm tới khi nhiều nhân vật bảo thủ của đảng cộng sản Việt Nam vẫn được bầu vào ban chấp hành trung ương khoá 13.

Ngày 30/01, hơn 1,500 đại biểu đại hội toàn quốc lần thứ 13 đã bỏ phiếu lựa chọn 200 đại biểu vào danh sách ban chấp hành trung ương nhiệm kỳ 2021-2026. Trong số những người tái cử có đương kim tổng bí thư cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, thủ tướng cộng sản Nguyễn Xuân Phúc, bộ trưởng công an Tô Lâm, những người chịu trách nhiệm chính về hồ sơ nhân quyền tồi tệ của Việt Nam trong 5 năm qua.

Bên cạnh đó, một số uỷ viên trung ương xuất thân từ công an như Phạm Minh Chính, Nguyễn Hoà Bình, Phan Đình Trạc dường như sẽ được bầu vào bộ chính trị và sẽ nắm cương vị chủ chốt trong ban lãnh đạo. Như nhiều kỳ đại hội trước, công an và quân đội đều có 5 đến 7 uỷ viên trung ương, nhiều nhất so với các ngành khác.

Ban chấp hành trung ương sẽ họp để bầu tổng bí thư, bộ chính trị và ban bí thư và kết quả sẽ công bố vào ngày 01/02. Cộng sản Việt Nam sẽ tổ chức bầu cử quốc hội và hội đồng các cấp vào tháng 5, và quốc hội mới sẽ bầu các chức danh bên hành pháp. Các cuộc bầu cử này chỉ là hình thức vì đảng cộng sản đã quyết định nhân sự cho các vị trí then chốt.

Quốc Tuấn