02/09/2019 | 0

Nguyễn Phú Trọng thề sẽ đánh bại “giặc nội xâm”

Nguyễn Phú Trọng thề sẽ đánh bại “giặc nội xâm”

Ảnh: Viettimes

Tin Vietnam.- Báo Viettimes ngày 2 tháng 9 năm 2019 đăng tải bài viết của đại tá Lê Thế Mẫu với nội dung, ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng cộng sản, kiêm Chủ tịch nước thề sẽ đánh bại “giặc nội xâm”.

Giặc nội xâm ở đây đã được nghị quyết 04-NQ/TW  chỉ rõ là những người có suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống nên đã “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Những người này được xem là mối nguy hiểm khôn lường đối với chế độ cộng sản. Vì những đảng viên “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” có thể tiếp tay, hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng, và sự nghiệp cách mạng của đảng Cộng sản. Sự kết hợp này được nhà cầm quyền xem là nguy cơ chưa từng có đối với đối với chế độ.

Ngoài ra, nghị quyết của trung ương cũng nói rằng, những viên chức tham nhũng cũng được xem là giặc nội xâm. Cả hai đối tượng này được nghị quyết 04-NQ/TW nhận định là nguy cơ trực tiếp đe doạ sự tồn vong của đảng và chế độ. Đứng trước các đồng chí của mình, ông Trọng đã thề sẽ đánh bại những người này.

Lời thề của ông Trọng được thực hiện trong bối cảnh Biển Đông của Việt Nam đang bị Trung Cộng xâm chiếm, tàu thăm dò dầu khí và tàu hải cảnh của Trung Cộng đang ở rất gần đất liền Việt Nam. Từ lúc tái xuất đến nay, ông Trọng đã làm ngơ, xem như không hề có sự việc trên, bất chấp sự lên tiếng mạnh mẽ của Mỹ và một số nước khác.

An Nhiên