Nguyên nhân bản tuyên cáo của Liên Uỷ Ban Chống Cộng Sản & Tay Sai

Ngày 28 tháng 2, Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản Và Tay Sai vừa công bố một tuyên cáo về sự việc đài VietFace TV của Trung Tâm Thúy Nga cộng tác với đài Phát Thanh Truyền Hình Vĩnh Long trong nước. Hôm nay phóng viên SBTN đã có dịp phỏng vấn những người có trách nhiệm trong Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản Và Tay Sai để biết lý do tại sao Liên Ủy Ban ra Tuyên cáo này.