04/11/2019 | 1

Nguồn nước sạch của người dân Sài Gòn và Đồng Nai không đạt chất lượng

Nguồn nước sạch của người dân Sài Gòn và Đồng Nai không đạt chất lượng

Ảnh: cấp nước gia đình

Tin Vietnam.- Báo Trithucvn ngày 4 tháng 11 năm 2019 loan tin, nước sông Đồng Nai là nơi cung cấp nguồn nước cho các nhà máy sản xuất nước “sạch” của gần 10 triệu dân Sài Gòn, và dân Đồng Nai đang bị ô nhiễm nặng với nhiều thông số vượt quy chuẩn, không đạt yêu cầu cấp nước sinh hoạt sau khi đã giải quyết.

Kết quả đo đạc mới nhất về chất lượng sông Đồng Nai chảy qua địa bàn tỉnh Đồng Nam vào tháng 8 năm 2019 như sau: Hàm lượng nhu cầu oxy hoá học vượt từ 1,1 đến 1,3 lần; tổng chất rắn lơ lửng vượt 1,4 đến 1,6 lần; hàm lượng Amoni vượt 1,1 đến 2,6 lần; E.coli vượt 18,6 đến 150 lần; Coliform vượt 3 đến 9,2 lần.

Ông Lê Văn Bình, Phó cơ quan Bảo vệ môi trường, sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cho rằng, các chỉ số ô nhiễm vừa nêu trên cho thấy đây là ô nhiễm hữu cơ. Có nghĩa là nguyên nhân ô nhiễm là do các hoạt động của người dân thải nước sinh hoạt, chất thải chăn nuôi, chất thải chế biến nông sản, thực phẩm, và chỉ có một số ít chất thải từ các cơ sở sản xuất công nghiệp quy mô nhỏ.

Việc nguồn nước bị ô nhiễm khiến nước “sạch”  vẫn không sạch, không đạt yêu cầu nhưng vẫn bán cho người dân sử dụng. Giám đốc sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cho biết đã đề nghị công ty cấp nước Đồng Nai tăng cường kiểm soát chất lượng nước trước và sau khi giải quyết.

Phía công ty cấp nước Đồng Nai trả lời rằng, công ty đã đầu tư thêm một số công nghệ giải quyết nước tiên tiến, nhưng điều này sẽ làm gia tăng chi phí cho công ty. Có nghĩa là giá bán nước cho người dân có thể tăng. Cách giải quyết trên được các chuyên gia cho rằng, đây chỉ là phần ngọn, nếu không sớm có biện pháp kiểm soát nguồn xả thải gây ô nhiễm. Cũng dùng chung nguồn nước ô nhiễm này, nhưng nhà chức trách tại Sài Gòn chưa đưa ra giải pháp gì.

An Nhiên