03/10/2014 | 0

Nguồn gốc cải lương (P5)

Chương trình TIẾNG TƠ ĐỒNG ngày hôm nay sẽ nói về làn điệu cải lương ở hiện tại. Cải lương là một loại hình kịch hát có nguồn gốc từ miền Nam Việt Nam, hình thành trên cơ sở dân ca miền đồng bằng sông Cửu Long và nhạc tế lễ. Nhưng cho đến nay, cải lương vẫn được duy trì như một nét văn hoá của dân tộc Việt Nam. Kính mời quý vị cùng thưởng thức.