30/08/2014 | 0

Nguồn Gốc Cải Lương (P4)

Chương trình TIẾNG TƠ ĐỒNG hôm nay sẽ tiếp tục nói về làng điệu cải lương – một loại hình kịch hát có nguồn gốc từ miền Nam Việt Nam, hình thành trên cơ sở dân ca miền đồng bằng sông Cửu Long và nhạc tế lễ. Kính mời quý vị cùng thưởng thức!