01/10/2013 | 0

NGƯỜI Ý MONG MUỐN QUỐC GIA TÌM ĐƯỢC GIẢI PHÁP CHÍNH TRỊ.

NGƯỜI Ý MONG MUỐN QUỐC GIA TÌM ĐƯỢC GIẢI PHÁP CHÍNH TRỊ.

Tin Rome – Không có nhiều hoạt động bên ngoài trụ sở quốc hội Ý, các dân biểu đang làm việc bên trong để chuẩn bị cho lá phiếu tin tưởng vào ngày mai. Kết quả cuộc bỏ phiếu tin tưởng như thế nào hiện khó biết rõ. Khoảng 20 dân biểu trung hữu có thể ly khai cựu Thủ tướng Berlusconi nếu ông ta muốn làm cho chính phủ Thủ tướng Letta sụp đổ. Các tờ báo Ý ngày hôm nay đều nói quốc gia đang ở trong tình trạng khủng hoảng. Nếu việc ly khai của dân biểu đảng Nhân dân Tự do xảy ra, Thủ tướng Letta sẽ có cơ hội cứu được chính phủ.

Dân chúng đã tỏ ra mất kiên nhẫn đối với các nhà chính trị trong nước. Ông Gaetano Ferrieni nói ông ta không còn chút niềm tin nào, Berlusconi không chỉ là một tên tham nhũng mà là một tên tội phạm của hệ thống chính trị. Một người khác đi ngang qua trụ sở quốc hội nói chúng phải nghĩ tới làm việc cho quốc gia nếu không muốn nước Ý sụp đổ. Bà Clara de Marco nói tất cả bọn chính trị gia đều cần phải ra đi, dân chúng chịu đựng đã quá đủ. Chính phủ liên hiệp của Thủ tướng Letta đã bị tơi tả sau khi tòa án tối cao tuyên phán ông Berlusconi phạm tội trốn thuế, dọn đường cho việc bãi bỏ chiếc ghế của ông ta tại thượng viện.