12/07/2018 | 1

Người xin tị nạn vì lý do bạo lực băng đảng và gia đình sẽ không được chấp nhận

Người xin tị nạn vì lý do bạo lực băng đảng và gia đình sẽ không được chấp nhận

Ảnh: Reuters

Washington DC – Theo tin CNN, Chính phủ Trump đang thực hiện một chính sách tị nạn mới tại biên giới, dẫn tới việc hàng ngàn người xin tị nạn bị từ chối trước khi họ có thể trình bày trường hợp của họ tại tòa án.

Hướng dẫn này được gởi tới nhân viên phỏng vấn người xin tị nạn tại biên giới Hoa Kỳ. Phóng viên CNN đã tận mắt nhìn thấy hướng dẫn, cũng sẽ áp dụng cho di dân hiện nay vẫn còn ở ngoài Mỹ, nhưng muốn tìm kiếm sự bảo vệ tại Hoa Kỳ. Thay đổi này được Bộ Nội An thực hiện sau khi Bộ Tư Pháp quyết định rằng bạo lực băng đảng và bạo lực gia đình không phải là lý do để xin tị nạn.

Theo hướng dẫn mới được đưa ra hôm Thứ Tư 11 tháng 7, nếu lý do xin tị nạn dựa trên nỗi sợ hãi bạo lực băng đảng và bạo lực gia đình, đơn sẽ bị từ chối ngay lập tức.

Ngoài ra, hướng dẫn mới cũng nói rằng nhân viên nên xem xét người nộp đơn xin tị nạn có vượt qua biên giới bất hợp pháp hay không. Nếu họ vượt qua biên giới bất hợp pháp, đơn của họ sẽ bị từ chối cho dù lý do của họ là chính đáng.

Hướng dẫn mới này gặp sự phản đối của các nhóm ủng hộ di dân, và của các nhóm pháp lý. Họ lập luận rằng luật quốc tế buộc quốc gia sở tại phải nhận người xin tị nạn, dù rằng người này xâm nhập lãnh thổ bất hợp pháp. Họ cũng viện lẽ rằng sự từ chối sẽ khiến tính mạng của người xin tị nạn gặp nguy hiểm khi trở về quê nhà. (Mai Đức)