Người Việt và Filipinos cùng nhau biểu tình ở Manila

Người Việt và Filippinos cùng nhau biểu tình chống Trung quốc ở Manila.