Người Việt Tỵ Nạn Đầu Tiên Được Phong Tước Hiệp Sỹ Đại Thánh Giá

Ngày 12 tháng 7 năm 2022, một nghi thức trao tặng huy chương hiệp Sĩ Đại Thánh Giá Gregorio Cả tại nhà thờ Chánh Toà St.Oav, Oslo Thủ Đô Vương Quốc Na Uy cho ông Phaolo Lê Văn Cư, người Việt tỵ nạn tại Vương Quốc Na Uy thuộc phẩm hàm Thánh Gregorio Cả. Phẩm hàm này do Đức Giáo hoàng Gregorio XVI lập ra vào năm 1831 để trao cho những người có nhiều đóng góp cho Giáo hội Công giáo và cho cộng đồng.  Phóng viên Vũ Nhân tường trình sau đây: