Người Việt tị nạn ở Thái Lan khổ sở trong đại dịch COVID-19

Đại dịch Covid-19 làm cho cả thế giới điêu đứng trong mấy tháng này không ai còn nghĩ đến tình trạng và cuộc sống của đồng bào tỵ nạn mình hiện đang vất vưởng ở Thái Lan. Kính mời quý vị theo dõi phóng sự đặc biệt Người Tỵ Nạn Việt Nam tại Thái lan kêu cứu do Vũ Nhân thực hiện sau đây.