Người Việt tại Vương quốc Anh biểu tình nhân kỷ niện 70 năm ngày Quốc tế Nhân Quyền

Ngày 10/12 vừa qua đánh dấu 70 năm bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền ra đời. Tại Vương Quốc Anh, gần 600 thành niên đã tụ tập trước toà đại sứ CSVN tại Luân Đôn để lên tiếng về tình trạng Nhân Quyền tại Việt Nam, đồng thời đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN phải trả tự do cho các Tù Nhân Lương Tâm.