Người Việt tại Thuỵ Sĩ nghĩ gì về sự hợp tác giữa VietfaceTV và đài Vĩnh Long?

Gần đây sự kiện đài VietfaceTV ở Hoa Kỳ quyên tiền với danh nghĩa từ thiện gửi về cho đài Vĩnh Long và cả việc ca sĩ Mỹ Huyền về Việt Nam hát cho chương trình mừng chiến thắng Mậu Thân 1968 trên đài Vĩnh Long đã gây rất nhiều phản ứng khắp nơi. Xin mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của đồng hương tại Thuỵ Sĩ về sự việc này.