Người Việt tại Portland tặng thiết bị y tế cho các bệnh viện

Vừa qua lúc 2 giờ trưa ngày 6 tháng 5 năm 2020 chúng tôi đã cùng đồng hành với Đại diện Nhóm Người Việt Portland sinh hoạt trên Facebook đã đến tặng các trang thiết bị y khoa cho trung tâm Maryville Nursing Home tại thành phố Beaverton – Oregon. Phóng viên Quang Trung gởi về phóng sự sau đây.