Người Việt tại Portland, Oregon nghĩ gì về bồi thường 500 triệu USD của Formosa?

Sự phẫn nộ của người dân trong nước lẫn hải ngoại vẫn chưa thể nguôi ngoai sau sự kiện Formosa gây thiệt hại nặng nề cho môi trường Việt Nam, đặc biệt là 4 tỉnh miền Trung. Cảm nghĩ của đồng hương tại Portland, Oregon ra sao về việc bồi thường 500 triệu của Formosa? Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây.

TAGS: Formosa