Người Việt tại Philadelphia & New Jersey biểu tình phản đối Formosa

Hưởng ứng lời kêu gọi của Mạng lưới Blogger Việt Nam tại quốc nội, cộng đồng người Việt tại Philadelphia và New Jersey đã tổ chức biểu tình, thắp nến và tuần hành trước kỳ đài Việt – Mỹ tại Philadelphia vào ngày 31/07/16. Những người có mặt tại buổi biểu tình đã cùng nhau hô to những khẩu hiệu đòi Formosa cút khỏi Việt Nam và truy tố những người có trách nhiệm.

TAGS: Formosa