Người Việt Tại Pháp Đón Tết Nhâm Dần Trong Mùa Đại Dịch

Mặc dù đại dịch Covid 19 vẫn còn, nhưng một số biện pháp cách ly tại Pháp đã được nới lỏng. Tuy nhiên, những buổi tổ chức Tết năm nay của cộng đồng người Việt vẫn còn thưa thớt. Ngoại trừ nhóm Thùy dương áo tím tổ chức Tết cho cộng đồng, mọi sinh hoạt vui xuân tại Pháp đều diễn ra trong gia đình hoặc từng nhóm nhỏ. Phóng viên Tường An tường trình sau đây: