Người Việt tại Hoa Kỳ nghĩ gì về thảm hoạ môi trường tại miền Trung Việt Nam?

Trong thời gian vừa qua, thảm hoạ cá chết tại miền Trung đã làm người dân Việt Nam vô cùng tức giận trước sự chậm chạp và thái độ vô trách nhiệm của chính quyền. Điều này đã dẫn đến những cuộc biểu tình rầm rộ trong quốc nội cũng như hải ngoại đòi hỏi sự minh bạch trong thảm hoạ môi trường này. Đồng hương Việt Nam tại Hoa Kỳ nghĩ gì về vụ cá chết tại Việt Nam? Mời quý vị cùng lắng nghe một vài chia sẻ sau đây.