Người Việt tại Hoa Kỳ nghĩ gì về thảm hoạ cá chết ở Việt Nam?

Người dân quốc nội đã đứng lên đòi sự min bạch từ nhà cầm quyền và yêu cầu nhà cầm quyền CSVN bắt kẻ đứng sau việc phá hoại môi trường tàn khốc ở vùng biển miền Trung nhận trách nhiệm. Thậm chí, máu của những người biểu tình ôn hoà cũng đã đổ xuống. Trước sự việc đó, SBTN mời quý vị khán giả lắng nghe một số ý kiến của đồng hương tại Hoa Kỳ về sực việc cá chết tại Việt Nam trong phóng sự sau đây.