07/01/2019 | 0

Người Việt ra ngoại quốc không được dùng quá 30 triệu/ngày

Người Việt ra ngoại quốc không được dùng quá 30 triệu/ngày

Người Việt tại cảng hải quan - Ảnh: Tadtravel

Tin Saigon–  Báo Lao Động ngày 6 tháng 1 năm 2019 loan tin, quy định mới của ngân hàng nhà nước CSVN  với nội dung, người dân Việt Nam ra ngoại quốc chỉ được rút ngoại tệ tiền mặt tương đương không quá 30 triệu đồng trong một ngày, trước đó là các quy định khi xuất cảnh không được mang quá 15 triệu đồng và 5,000 Mỹ Kim tiền mặt, mang nhiều hơn phải khai báo. Quy định này đã có hiệu lực từ đầu năm 2019. Theo đó, các ngân hàng đã giảm hạn mức rút ngoại tệ tại ngoại quốc tối đa không quá 30 triệu đồng/ngày.

Ngân hàng Vietcombank cho báo Tuổi Trẻ biết, quy định này áp dụng cho tất cả sản phẩm thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ quốc tế. Trước đó, hạn mức rút tiền mặt của các thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ quốc tế do các ngân hàng phát hành tuỳ thuộc vào từng loại thẻ khác nhau, hạn mức tín dụng khác nhau.

Quy định mới này được ngân hàng giải thích, nhằm cai quản tình trạng rút tiền mặt ở ngoại quốc, trong đó bao gồm cả việc hạn chế tình trạng rửa tiền, phòng chống tội phạm thẻ. Mặt khác, các ngân hàng có chủ trương là không khuyến khích rút tiền mặt qua các thẻ tín dụng vì chức năng của thẻ là công cụ thanh toán.

Báo Lao Động cho biết, thực tế việc đổi ngoại tệ tại các địa điểm hợp pháp theo quy định của ngân hàng nhà nước rất phức tạp. Khách hàng cần chứng minh mình có nhu cầu đổi ngoại tệ vì lý do hợp pháp như học tập, chữa bệnh ở ngoại quốc, đi công tác, du lịch… Và dù nhu cầu là hợp pháp thì cũng chỉ được đổi tối đa 100 Mỹ Kim cho một người trong một ngày, hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương trong khoảng thời gian lưu trú ở ngoại quốc là 10 ngày.

An Nhiên