Người Việt Quốc Gia Yêu Nước Biểu Tình Tại APEC , San Francisco

Cộng đồng người Việt Tỵ Nạn biểu tình trong 2 ngày 15 và 16 tháng 11 chống Chủ Tịch Võ Văn Thưởng cùng phái đoàn CSVN và Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến san Francisco tham dự Hội Nghị Thượng Đỉnh APEC (Diễn Đàn Hợp Tác Kinh Tế Châu Á-Thái Bình Dương) 2023, và đối đầu với hàng ngàn người biểu tình ủng hộ Trung Cọng . Phóng viên Vũ Nhân từ San Francisco tường trinh trong phóng sư sau đây