Người Việt ở quận Cam nghĩ gì về chiến thắng của ông Donald Trump?

Với kết quả bầu cử sơ bộ của hai đảng Cộng Hoà và Dân Chủ trong ngày thứ “Super Tuesday” 1/3/2016 vừa qua, nhiều người đã làm ngạc nhiên rất nhiều người khi thấy ông Donald Trump dẫn đầu ứng viên cử tranh cử chức vụ Tổng Thống của đảng Cộng Hoà. Mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của một số đồng hương Việt tại quận Cam về vấn đề này, đặc biệt có sự chia sẻ của ông Tạ Đức Trí – Thị trưởng thành phố Westminster.