Người Việt ở Pháp và Đức hưởng ứng lời kêu gọi biểu tình toàn cầu

Các hội đoàn tại hải ngoại đã kêu gọi xuống đường toàn cầu để yểm trợ các cuộc biểu tình trong nước, đồng thời phản đối luật An ninh mạng và dự luật đặc khu. Hưởng ứng lời kêu gọi này, người Việt từ Úc châu, Âu châu, Hoa Kỳ, Canada đã đồng loạt tổ chức biểu tình vào ngày 7 tháng 7 vừa qua. Từ Âu châu, Thông tín viên SBTN gửi bài tường thuật hai cuộc biểu tình tại Pháp và Đức quốc.