Người Việt Ở Paris Xuống Đường Nhân Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2021

Kỷ niệm lần thứ 73 ngày Quốc tế Nhân Quyền, Người Việt tại Pháp đã cùng xuống đường để lên tiếng tố cáo sự đàn áp Nhân quyền của đảng cộng sản Việt Nam. Phóng viên Tường An tường trình sau đây: