Người Việt ở Paris tưởng niệm nạn nhân Đồng Tâm

Sự kiện cảnh sát cơ động tấn công vào Đồng Tâm đêm 8 rạng 9 tháng 1 vừa qua, giết cụ Lê Đình Kình và bắt giam 22 người đã làm chấn động lương tâm người Việt khắp nơi. Tại Paris , một buổi tưởng niệm đã được tổ chức để đồng hành cùng nỗi đau của người dân Đồng Tâm.