26/08/2022 | 169

Người Việt Ở Ngoại Quốc Muốn Về Nước Đầu Tư Nhưng Thấy Cô Đơn Vì Mệt Mỏi Với Thủ Tục Hành Chính

Người Việt Ở Ngoại Quốc Muốn Về Nước Đầu Tư Nhưng Thấy Cô Đơn Vì Mệt Mỏi Với Thủ Tục Hành Chính

Võ Thành Sơn- Nguồn hình Phạm Thu Ngân, Thanh niên

Tin Vietnam.- Báo Thanh niên ngày 26 tháng 8 năm 2022 loan tin, tại hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa hai đơn vị Mặt trận tổ quốc Cộng sản Việt Nam tại Sài Gòn và Uỷ ban Về người Việt Nam ở ngoại quốc Sài Gòn giai đoạn 2020-2024, ông Võ Thành Sơn, người Bỉ gốc Việt cho biết, người Việt Nam ở ngoại quốc đối mặt với nhiều vấn đề, trong đó có sự phân biệt của người dân sở tại, và việc mưu sinh gặp khó khăn. Nhưng khi người Việt muốn về quê hương đầu tư, đóng góp cho đất nước thì rất mệt mỏi vì vướng nhiều thủ tục.

Theo ông Sơn, ông muốn đầu tư ở tỉnh Long An, nhưng khi làm việc với cơ quan địa phương thì rất mệt mỏi. Làm cái gì cũng thủ tục nhưng không có ai giúp đỡ, nên ông cảm thấy rất cô đơn. Vì vậy, ông Sơn đề nghị 2 cơ quan trên xây dựng, phát triển dịch vụ hỗ trợ người Việt ở ngoại quốc khi về nước làm ăn, sinh sống như, hỗ trợ, kết nối, cố vấn luật pháp, chủ trương, kết nối với các cơ quan để giải quyết hồ sơ, thủ tục.

Ông Ngô Thanh Sơn, Phó chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Cộng sản Việt Nam tại sài Gòn cho biết, sẽ nâng cao vai trò của các tổ chức thành viên mặt trận trong công tác đối với người Việt ở hải ngoại, xoá bỏ tư duy cũ nặng tính phân biệt về quá khứ lịch sử. Ngoài ra, hệ thống Mặt trận tổ quốc Cộng sản tại Sài Gòn sẽ vận động các nguồn lực xã hội, phối hợp với các tổ chức để hỗ trợ, giúp đỡ những người Việt ở ngoại quốc gặp khó khăn.

An Nhiên