Người Việt ở Mỹ có sợ thuỷ sản nhiễm độc từ Việt Nam xuất sang Hoa Kỳ?

Trước việc thuỷ sản của miền Trung Việt Nam chết hàng loạt, có suy nghĩ rằng những con cá chết được dùng làm nước mắm, hay có những thủy sản nhiễm độc sẽ xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Người Việt tại Hoa Kỳ có suy nghĩ gì về vấn đề này? Mời quý vị lắng nghe một vài ý kiến của đồng hương tại Georgia trong phóng sự sau đây.