Người Việt ở Houston phẫn nộ trước hành động xúc phạm cờ vàng ở Úc

Một clip video được phát tán trên mạng xã hội trong những ngày vừa qua đã gây phẫn nộ cho cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản khắp nơi, về một nhóm du học sinh Việt nam đã xúc phạm lá cờ Vàng của toàn thể người Việt tỵ nạn cộng sản và sau đây là cảm nghĩ cũng như ý kiến của cộng đồng người Việt tại Houston Texas. Phóng viên Huỳnh Phong tường trình từ Houston.