Người Việt ở EU nghĩ gì về sự hiện diện của cờ VNCH trong ngày bạo loạn Quốc Hội Mỹ 6/1

Nhiều phản ứng của người Việt từ khắp nơi trên thế giới khi nhìn thấy lá cờ vàng của VNCH xuất hiện bên cạnh những lá cờ kỳ thị chủng tộc, Nazi, phát xít trong cuộc bạo loạn tại Quốc Hội Hoa Kỳ ngày 6/1 vừa qua. Từ Âu châu, cảm nghĩ của một số người Việt về sự kiện này.