Người Việt ở Arizona xuống đường hiệp thông cùng quốc nội

Hòa với khí thế rực lửa đấu tranh đồng hành cùng đồng bào trong quốc nôi, thứ 7 ngày 23/6/2018, Ban đại diên Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Arizona tổ chức buổi xuống đường trước văn phòng Senator John McCain & Senator Jeff Flake để hiệp thông cùng đồng bào quốc nội. Mặt dù trời rất nóng nhưng hàng trăm hàng trăm đồng hương tại Arizona đã đến tham dự