04/07/2017 | 1

Người Việt Nam ủng hộ Hoa Kỳ và thích các giá trị Mỹ nhất thế giới

Người Việt Nam ủng hộ Hoa Kỳ và thích các giá trị Mỹ nhất thế giới

Khoảng một tuần trước Lễ Độc Lập Hoa Kỳ 4 tháng 7, trung tâm nghiên cứu Pew ở Washington công bố một cuộc thăm dò lớn về quan điểm của người dân hàng chục nước trên thế giới về nước Mỹ và các giá trị Mỹ.

Điều đáng ngạc nhiên là những tỉ lệ ủng hộ nổi bật từ Việt Nam. Đất nước Đông Nam Á, cựu thù của Hoa Kỳ cách đây 40 năm, giờ đây qua mặt hai nước đồng minh thân thiết của Hoa Kỳ là Israel và Philippines khi nói về tỉ lệ dân chúng tin tưởng vào Hoa Kỳ.

Trong khi tỉ lệ ủng hộ Hoa Kỳ của thế giới xuống còn 49% kể từ khi ông Donald Trump lên làm tổng thống, Việt Nam và Israel vẫn ủng hộ Hoa Kỳ trên 80%, với Việt Nam 84% và Israel 81%.

Giới trẻ Việt Nam ủng hộ Hoa Kỳ mạnh mẽ hơn các nhóm lớn tuổi, với khoảng cách lên tới 27 điểm phần trăm.

Nói về cái nhìn thiện cảm đối với người dân Mỹ, thì Việt Nam, Nam Hàn và Philippines đứng đầu thế giới, với Việt Nam và Nam Hàn 86%, và Philippines 85%.

Việt Nam cũng dẫn đầu thế giới một khoảng cách xa trong việc ủng hộ các tư tưởng và tập quán Mỹ. 71% dân chúng Việt Nam xem các tư tưởng Mỹ là có lợi cho đất nước mình, qua mặt nước thứ nhì thế giới vốn có mối quan hệ lâu đời với văn hóa Mỹ là Nhật Bản, 62%.

Khi nói về các giá trị dân chủ Mỹ, người Việt Nam đứng thứ nhì sau Nam Hàn, với mức ủng hộ 69% tại Việt Nam, so với 78% tại Nam Hàn.

Nhưng xét riêng về việc nhìn nhận Hoa Kỳ như là người bảo vệ các quyền dân sự, Việt Nam lại đứng đầu thế giới với 87%.

Huy Lam / SBTN