Người Việt Nam tiếc thương trước sự ra đi của Thượng Nghị Sĩ John McCain

Sự ra đi của Thượng Nghị Sĩ John McCain đã để lại cho người dân Việt Nam nhiều cảm xúc buồn. Rất nhiều người đã bày tỏ sự tiếc thương trên mạng xã hội khi ông qua đời. Nhiều tờ báo trong nước cũng đã đưa tin về sự ra đi của ông. Chẳng ai có thể phủ nhận những đóng góp to lớn của ông trong việc thúc đẩy quan hệ Việt – Mỹ. Đặc biệt, ông luôn dành 1 sự quan tâm đặc biệt đến giới đấu tranh cũng như phong trào dành quyền tự do dân chủ ở Việt Nam.